Obrazy sú odrazom mojej duše, mysle, srdca. Verím týmto obrazom, pretože verím v samú seba. Gabriela

Gabriela Dudas
dudas.gabriele@gmail.com

Služby

Maľba v interiéri a exteriéri

Príprava na talentové skúšky

Kurzy kresby a maľby 

Maľba na plátno (olejové a akrylové farby)

Maľba na stenu (akrylové farby)

Maľba na sklo (vitráž)

Maľba na drevo

Knižná ilustrácia

Grafický dizajn (tvorba a zalamovanie časopisu, úprava fotografií, tvorba loga a propagačných materiálov) 

Organizovanie kultúrnych podujatí, umeleckých výstav a besied