Obrazy sú odrazom mojej duše, mysle, srdca. Verím týmto obrazom, pretože verím v samú seba. Gabriela

Gabriela Dudas
dudas.gabriele@gmail.com

Mgr. Gabriela Dudáš

„Verím, že v mojich obrazoch je kúsok zo mňa" :)

"I believe that there is a piece of me in my paintings" :)

 

" V súčasnosti sa venujem vlastnej tvorbe v mojom novom atelieri v Bratislave. Umenie je pre mňa životnou nevyhnutnosťou. Často sa mi sníva, že maľujem, cítim farby a predstavujem si ako vznikajú na plátne obrazce z mojej hlavy... Častou inšpiráciou sú pre mňa mestá, ich nevšednosť, kultúra, pamiatky, ale aj príroda a rôzne životné situácie."  

"Currently, I am devoting myself to my own work in my new studio in Bratislava. Art is a vital necessity for me. I often dream that I paint, I feel the colors and imagine the shapes on the canvas ... Cities are a frequent inspiration for me, their unusualness, culture, monuments, but also nature and various life situations. "

štúdium / the study:

Stredná umelecká škola v Prešove

propagačné výtvarníctvo 

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

výtvarné umenie v kombinácii

Grafik Designer, DTP (junior)

 

Výstavy / Exhibitions 

Samostatné výstavy / Solo exhibitions: 

2014 SLOBODNÉ SNY  Zemplínske osvetové stredisko Michalovce

2018 I LOVE YOU Zichyho palác Bratislava

2019 Výstava v priestoroch Sociálnej poisťovne v Bratislave

2020  obrazy sú súčasťou súkromnej spoločnosti 

2021 realizácia tvorby v súkromných interiéroch 

 
 

Kolektívne výstavy / Collective exhibitions:

2011  ZLATÁ SOBOTA – Umenie nad zlato, Galéria Rotundy pod Slavínom

2012  DEŇEL IV  Galéria Rotundy pod Slavínom, pod záštitou nadácie Artem

2012  DADADAY projekt výstavy najmladších umelcov, Galéria Rotundy pod Slavínom

2013  ŠVOUČ  Pedagogická fakulta UK v Bratislave

2014  MAKEDO projekt „Fantaziné mesto“ ZŠ P. Horova Michalovce

2014  DIPLOMOVKY Historické múzeum SNM na Bratislavskom hrade

2014 YOUNG ART SHOW Dom umenia v Piešťanoch

2015 YOUNG ART SHOW Dom umenia v Piešťanoch

2016 YOUNG ART SHOW Dom umenia v Piešťanoch

2016  obrazy sú súčasťou súkromnej advokátskej spoločnosti 

2017  Deňel X Zichyho palác, pod záštitou nadácie Artem