Obrazy sú odrazom mojej duše, mysle, srdca. Verím týmto obrazom, pretože verím v samú seba. Gabriela

Gabriela Dudas
dudas.gabriele@gmail.com

Citáty

22.07.2015 11:38

"V každom umení umelec zobrazuje len svoju vlastnú dušu."
Anatole France